aanraden

aanraden
{{aanraden}}{{/term}}
adviserecommend 〈product〉, suggest 〈plan〉
voorbeelden:
1   de dokter raadde hem rust aan the doctor advised (him to take) rest
     iemand dringend aanraden iets te doen advise someone urgently to do something
     op aanraden van on the recommendation of

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”